ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Các đơn vị đồng tổ chức hội nghị:

  • Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.
  • Viện Khoa học địa chất và Khoáng sản.
  • Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.