Đăng ký

Các đại biểu tham dự Hội nghị ISV 20 năm 2022 có thể đăng ký theo hình thức trực tuyến trên trang web chính thức của Hội nghị từ sau tháng 7/2022. Trường hợp vượt quá số lượng cho phép, Ban Tổ chức sẽ ưu tiên cho các đại biểu có đăng ký sớm hơn.


Quy trình đăng ký


Phí đăng ký tham dư ISV 20 dự kiến $US350, bao gồm:

 • Chương trình 20th ISV
 • Di chuyển từ sân bay về Gia Nghĩa
 • Tiệc chào mừng
 • Ăn trưa
 • 1 đêm nghỉ tại Krông Nô trong chương trình khảo sát hang động
 • Chương trình giao lưu địa phương
 • Tiệc chia tay
 • Bảo hiểm thám hiểm hang động
 • Tổng hợp các báo cáo khoa học tại Hội nghị (bản cứng hoặc USB)

Đối với đại biểu có người thân đi kèm, phí tham dự của người đi kèm là $300, không bao gồm tài liệu Hội nghị.

Để khuyến khích sự tham gia của học sinh vào các bài giảng, nhóm tổ chức đã quyết định tạo một thẻ thông hành đặc biệt, chỉ có giá trị cho các bài giảng và buổi làm việc. Thẻ học sinh đặc biệt này có giá 50 đô la Mỹ và bao gồm:

 • Chương trình 19th ISV
 • Tham dự các buổi thuyết trình và buổi làm việc
 • Tổng hợp các báo cáo khoa học tại Hội nghị (trên USB)